RIF

Nazwa kontraktu
Nominał
Kurs najlepszej oferty kupna
Kurs najlepszej oferty sprzedaży
Czas zawarcia ostatniej transakcji
Kurs ostatniej transakcji
Wolumen ostatniej transakcji
Zmiana kursu ostatniej transakcji w stosunku do ostatniego DKR
Łączny wolumen obrotu
Liczba otwartych pozycji (LOP)
Dzienny kurs rozliczeniowy
Wolumen najlepszej oferty kupna Wolumen najlepszej oferty sprzedaży Kurs pierwszej transakcji Kurs min. na sesji Kurs max. na sesji Liczba transakcji Łączna wartość obrotu
MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh MWh % MWh MWh PLN/MWh MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN
F_TGe24_Y-00-18 8 760.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_Y-00-19 8 760.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_Q-02-17 2 184.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_Q-03-17 2 208.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_Q-04-17 2 209.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_Q-01-18 2 159.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_M-02-17 672.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_M-03-17 743.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_M-04-17 720.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
F_TGe24_M-05-17 744.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - -
Suma - 0.00

Kurier TGE