TGe24

Legenda
TGe24 (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów określonych na RDN dla danego dnia dostawy podczas pierwszego fixingu (10:31).
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGe24.
Data Dzień obrotu.


Cz. data dostawy: 25/05
TGe24 PLN/MWh 161.34
Wolumen z fixingu I MWh 29 009.00

Kurier TGE