RIF

Nazwa kontraktu
Nominał
Czas zawarcia ostatniej transakcji
Kurs ostatniej transakcji
Wolumen ostatniej transakcji
Zmiana kursu ostatniej transakcji w stosunku do ostatniego DKR
Łączny wolumen obrotu
Liczba otwartych pozycji (LOP)
Dzienny kurs rozliczeniowy
Kurs pierwszej transakcji Kurs min. na sesji Kurs max. na sesji Liczba transakcji Łączna wartość obrotu
MWh PLN/MWh MWh % MWh MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN/MWh PLN
F_TGe24_Y-00-18 8 760.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_Y-00-19 8 760.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_Q-01-18 2 159.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_Q-02-18 2 184.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_Q-03-18 2 208.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_Q-04-18 2 209.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_M-10-17 745.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_M-11-17 720.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_M-12-17 744.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
F_TGe24_M-01-18 744.00 - - - - - 0.00 - - - - - -
Suma - 0.00

Kurier TGE