TGe24

Legenda
TGe24 (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów określonych na RDN dla danego dnia dostawy podczas pierwszego fixingu (10:31).
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGe24.
Data Dzień obrotu.


Pn. data dostawy: 18/06
TGe24 PLN/MWh 270.09
Wolumen z fixingu I MWh 39 825.60

Kurier TGE