TGe24

Legenda
TGe24 (PLN/MWh) Średnia arytmetyczna z kursów określonych na RDN dla danego dnia dostawy podczas pierwszego fixingu (10:31).
Wolumen (MWh) Wolumen transakcji, na podstawie których został obliczony indeks TGe24.
Data Dzień obrotu.


So. data dostawy: 20/10
TGe24 PLN/MWh 316.67
Wolumen z fixingu I MWh 43 888.30

Kurier TGE